RemanTe Group
Nahrávání

Produkty

Brzdové třmeny

Brzdové třmeny jsou navrženy tak, aby chránily naši bezpečnost jízdy. Každý osobní vůz či nákladní automobil má tuto součást, a proto se na trhu vyskytuje mnoho různých typů. Každý brzdový třmen však pracuje na stejném principu a využívá píst, který je při stlačení brzdového pedálu vytlačen z komory a tlačen proti brzdové destičce. To zase vyvíjí tlak na brzdový kotouč, který posiluje brzdy. Píst je poháněn brzdovou kapalinou nebo vzduchem.

Jak již bylo uvedeno, brzdový třmen čelí velké dávce nečistot a mechanickému opotřebení. Nejčastější vadou třmenů je opotřebení pryžových těsnění v pístové komoře. Kromě toho brzdové čelisti často trpí korozí, která je způsobena hlavně jízdou v zimě, kdy je na silnici vyšší koncentrace soli a vody. Koroze může narušit sílu čelisti, a především se může stát dalším zdrojem nečistot. Ty pak mohou ovlivnit hybnost celého třmenu a blokovat součást. V takovém případě je pak nutné vyměnit celý díl.

Vadný brzdový třmen se může mimo jiné projevovat:

 • Blokováním mechanismu parkovací brzdy
 • Výrazným prodloužením brzdné dráhy vozidla
 • Únikem brzdové kapaliny v oblasti třmenu
 • Pískáním kola při brzdění
 • Atypickým zápachem při brzdění
 • Nadměrným zahříváním brzdového kotouče

Renovace brzdového třmenu

 • Vychází z diagnostiky starých dílů. Náš odborně vyškolený personál zkontroluje jejich stav a vyhodnotí funkčnost.
 • Zkoušené části se poté demontují a odstraní se všechny staré a nepoužitelné součásti.
 • U součástí brzdového třmenu je nutné podstoupit vysokotlaké nebo chemické čištění, aby se odstranily části koroze, mastnoty a nečistoty. Díly jsou potom galvanizovány, aby se zvýšil jejich povrchový odpor.
 • Po tomto postupu se takto připravené díly odborně sestaví. Chybějící nebo vadné části jsou nahrazeny novými originálními. Obvykle se jedná o mosazné ventilační ventily, těsnění komory pístu nebo samotné tělo pístu.
 • Nakonec jsou repasované díly důkladně testovány na zkušebním stavu, kde musí projít 2000 cyklů maximálního brzdného zatížení. Zkouška je rovněž doplněna zkouškou povrchového odporu, přičemž se ponechá repasovaná část v komoře působením vodní páry obsahující různé soli nebo oxidy.

Na skladě máme širokou škálu repasovaných brzdových třmenů připravených k okamžité výměně na vašem autě.

Další sortiment